เลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส และผู้บริหารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และในช่วงเย็น ผู้แทนสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ร่วมเดินริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๒ จากถนนราชดำเนินกลางไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
และร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฯ วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ติดต่อสอบถาม

ติดต่อและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี


สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาลไทย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
โทร ๐๒ ๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๔๔ และ ๑๔๔๕ โทรสาร ๐๒ ๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๔๔
E-mail : [email protected]