ประมวลภาพกิจกรรม
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี


รวมภาพกิจกรรม ภารกิจ พิธีการสำคัญ ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

SOC GALLERY
Nature

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส และผู้บริหารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล

Nature

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓ ในทำเนียบรัฐบาล

Nature

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นางประไพ ดำสะกุล และผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ ร่วมกิจกรรมวันเด็กสำหรับบุตรเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาล เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓


Nature

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส และผู้บริหารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาลNature

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส และผู้บริหารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ร่วมลงนามถวายพระพรและนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓
Nature

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส และรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นางสาวสาวิตรี ชำนาญกิจ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานครNature

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส และผู้บริหารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณร ๔๘๙ รูป เนื่องในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณ ท้องสนามหลวง


Nature

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยชมรม Soc chorus จัดกิจกรรม csr รวมน้ำใจให้สังคม มอบความสุขให้แก่ผู้สูงอายุ ณ สถานสงเคราะห์บ้านบางแค ๒ วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒


Nature

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นางสาวสาวิตรี ชำนาญกิจ และ ผู้บริหาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟ ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ บริเวณสถานีรถไฟหัวลำโพง กรุงเทพมหานคร
Nature

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี รองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม เป็นประธานในพิธี ณ ท้องสนามหลวง วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒
Nature

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส และผู้บริหารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพุธที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณ ท้องสนามหลวง
Nature

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้บริหาร และบุคลากร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ครบรอบวันสถาปนาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปีที่ ๘๗ (วันที่ ๑๔ กันยายน) ณ ห้องจงรักภักดี ชั้น ๒ อาคาร สลค. (หลังเดิม)
Nature

นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรีและผู้บริหาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ร่วมการประชุมชี้แจงข้าราชการการเมือง วันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาลNature

นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรีและผู้บริหาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ท้องสนามหลวง และนางสาวสาวิตรี ชำนาญกิจ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และนางประไพ ดำสะกุล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒


Nature

นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และผู้บริหาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ร่วมการประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลต่อผู้บริหารระดับสูง วันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
Nature

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส และผู้บริหารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ ท้องสนามหลวง และร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

Nature

นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และผู้บริหารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒ และร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒

Nature

จิตอาสาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ร่วมกับนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒


Nature

จิตอาสาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ร่วมกับนักเรียนทุนพระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษา มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนวัดท้าวโทะ ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒Nature

SOC CHORUS สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำกิจกรรม CSR ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค ๒ วันอาทิตย์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒Nature

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส และผู้บริหารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และในช่วงเย็น ผู้แทนสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ร่วมเดินริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี ๒๕๖๒ จากถนนราชดำเนินกลางไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวง และร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฯ วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒

Nature

นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาจริยธรรมให้มีประสิทธิผล วันที่ ๑๖ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค โดยมี ศ.ดร. ดวงเดือน พันธุมนาวิน และคณะ เป็นวิทยากร ทั้งนี้นโยบายได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ รวมทั้งการดำเนินการตาม ค่านิยมหลักของ สลค. “CABINET” และวัฒนธรรมของ สลค. “SAFE” อันเป็นสิ่งที่บุคลากร สลค. ทุกคนพึงปฏิบัติ ในเรื่องของการยืนหยัดในความถูกต้อง และความโปร่งใสตรวจสอบได้

Nature

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีรดน้ำดำหัว และพิธีสรงน้ำพระ เนื่องในโอกาสสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒

Nature

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระดับดีเลิศ ในพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ ๕ วันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก กรุงเทพมหานคร
Nature

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประกาศเจตนารมณ์ในการลด คัดแยกขยะมูลฝอยของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และเดินประชาสัมพันธ์รณรงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และปลูกจิตสำนึกที่ดี วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒Nature

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และผู้บริหารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒ ณ ทำเนียบรัฐบาล วันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒


Nature

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส และผู้บริหารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒

Nature

งานนิทรรศการและการประชุมเสวนาในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ณ ตีกสันติไมตรี(หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

Nature

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เดินรณรงค์ "คน รัก คลอง" .. "ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี" บริเวณคลองเปรมประชากร วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑


Nature

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส และผู้บริหารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑


Nature

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส และผู้บริหารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑


Nature

โครงการอบรมสัมนา Year end ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

Nature

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กับ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ณ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑
Nature

นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และ
ผู้บริหารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติบัตร ให้แก่ข้าราชการเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑

Nature

โครงการ "การปลูกจิตสำนึกให้เป็นข้าราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท" วันที่ ๒๑ - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเชียงใหม่
Nature

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ วันสถาปนา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ครบรอบ ปีที่ ๘๖ ณ ห้องปลั่ง มีจุล ชั้น ๒ อาคาร สลค หลังเดิมNature

การประชุมติดตามดูแลนักเรียนทุนฯ และทำกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ชุมชนบ้านหนองเหมือดแอ่ ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ กันยายน ๒๕๖๑
Nature

กิจกรรมการแข่งขันแรลลี่ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เส้นทาง กรุงเทพฯ-เพชรบุรี วันที่ ๒๕-๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑


Nature

นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และผู้บริหารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และเข้าลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑Nature

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM Talk) ครั้งที่ ๓ เรื่องประสบการณ์การทำงานด้านราชการในพระองค์ โดยผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นางสมศรี นาคจำรัสศรี) วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น ๒ สลค.

Nature

กิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกความมีจิตอาสา และแสดงออกซึ่งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ด้วยการนำนักเรียนทุนฯ เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และกิจกรรมนำนักเรียนทุนฯ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเสด็จฯ พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑


Nature

นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และผู้บริหารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญานเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Nature

กิจกรรมประชุมติดตามดูแลนักเรียนทุนฯ และกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่ภาคกลาง ณ สถานีเพาะเลี้ยงพันธุ์ป่าเขาสน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี และโรงเรียนสินแร่สยาม อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Nature

กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการสร้างความผูกพันธ์ในองค์กรด้วยการพัฒนาวัฒนธรรมสู่ความสุขอย่างมีประสิทธิภาพ วันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง

Nature

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM Talk) ในหัวข้อ "นวัตกรรมกับการพัฒนาระบบราชการ" วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี สลค. โดยมี รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ เป็นวิทยากร

Nature

SOC CHORUS สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำกิจกรรม CSR ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค ๒ วันเสาร์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑


Nature

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ และ รศ.ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ Mr. Trey Cocking รองผู้อำนวยการ The League of Kannas Municipalities ซึ่งมาหารือข้อราชการในส่วนของบทบาทหน้าที่ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารราชการของรัฐบาลท้องถิ่นและการกระจายอำนาจในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

Nature

โครงการพัฒนาและเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านวิชาชีพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๒ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑Nature

การจัดนิทรรศการเครื่อราชอิสริยาภรณ์ในงานครบรอบ ๖๗ ปี โรงพยาบาลราชวิถี ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑Nature

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ร่วมสรงน้ำพระ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑Nature

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๐ ของข้าราชการสังกัด สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
Nature

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์เชิญ สคส. พระราชทาน มอบแด่ผู้บริหารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

Nature

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยชมรม Soc chorus จัดกิจกรรม csr รวมน้ำใจให้สังคม มอบความสุขให้แก่ผู้สูงอายุ บ้านบางแค ๒ วันเสาร์ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑


Nature

นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ต้อนรับ Mr. mahendra Man gurung (Permanent secretary )และคณะผู้แทนจากประเทศเนปาล วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อศึกษาดูงาน ณ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
Nature

โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ ๒๗ - ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทาง ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีNature

โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาลNature

วันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จัดกิจกรรม ณ ลานเวทีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
Nature

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑ วันพุธที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
Nature

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นางสมศรี นาคจำรัสศรี เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๑๑ ณ พิพิธภัณฑ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยและทำเนียบนายกรัฐมนตรี

Nature

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิรูปองค์การของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ

Nature

พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐


Nature

บุคลากรสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช ๒๕๖๐


Nature

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล


Nature

การจัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย เวลา ๐๘.๐๐.น ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน (วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐)

Nature

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ วันสถาปนา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ครบรอบ ปีที่ ๘๕ ณ ห้องปลั่ง มีจุล ชั้น๒ อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หลังเดิม (วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐)Nature

กิจกรรมการบรรยายความรู้ ในหัวข้อ "ระบบราชการ ๔.๐ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน" วันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น ๒ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีNature

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดกิจกรรม "สลค. พบโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี" โดย พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติร่วมแสดงความคิดเห็น ในวันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารห้องสมุด สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

Nature

โครงการอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท บุคลากรสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ ๑-๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ จ.ประจวบคีรีขันธ์

Nature

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ ถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ พระลานพระราชวังดุสิต


Nature

บุคลากรสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องชำนาญอักษร อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี(หลังใหม่) โดยได้นำดอกไม้จันทน์จำนวน ๒,๐๙๐ ดอก ส่งมอบให้ผู้อำนวยการเขตดุสิต เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

Nature

คณะอนุกรรมาธิการตรวจรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเดินทางมาศึกษาดูงานระบบการจัดการห้องประชุมคณะรัฐมนตรี และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนระบบการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล (วันที่ ๑๘/๐๘/๒๕๖๐)


Nature

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา (วันที่ ๒๘/๐๗/๒๕๖๐)


Nature

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส นำคณะผู้บริหาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องชำนาญอักษร อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี(หลังใหม่) (วันที่ ๒๗/๐๗/๒๕๖๐)

Nature

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สลค. กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ณ ห้องประชุมประยูรภมรมนตรี อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี(หลังใหม่) (วันที่ ๑๙/๐๗/๒๕๖๐)


Nature

ผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่านอำพน กิตติอำพน เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญ พระสุพรรณบัฎไปถวาย วัดญาณเวศกวัน แด่ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) (วันที่ ๑๔/๐๗/๒๕๖๐)


Nature

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สลค. กับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล (วันที่ ๒๙/๐๖/๒๕๖๐)

Nature

คณะผู้แทนจากราชอาณาจักรภูฏานเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการจัดระบบการบริการสาธารณะ ณ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (วันที่ ๒๘/๐๖/๒๕๖๐)

Nature

โครงการสัมมนาแนวทางการดำเนินการตามมาตรา ๗๗ (วันที่ ๒๔/๐๕/๒๕๖๐)


Nature

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร สลค. (วันที่ ๑๘/๐๕/๒๕๖๐)

Nature

พิธีเปิดอาคารอนุรักษ์เอกสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (วันที่ ๒๗/๐๔/๒๕๖๐)

Lights

นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ประกาศเจตจำนง ในการเข้ารับตำแหน่ง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (วันที่ ๓๐/๐๑/๒๕๖๐)

Fjords

พิธีทำบุญเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ๑๐๐ วัน (วันที่ ๒๐/๐๑/๒๕๖๐)

Nature

พิธีทำบุญเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมวาร ๕๐ วัน (วันที่ ๐๑/๑๒/๒๕๕๙)

Nature

พิธีทำบุญวันสถาปนาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ ๘๔ (วันที่ ๑๔/๐๙/๒๕๕๙)

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี


สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาลไทย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
โทร ๐๒ ๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๔๔ และ ๑๔๔๕ โทรสาร ๐๒ ๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๔๔๔
E-mail : [email protected]