(15/10/2557) สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับติดตั้งโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ
            ปี 2561
(23/03/61) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
             ปี 2560
 
   (27/12/2560แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
   (10/10/2560แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
   (20/04/2560แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
             ปี 2558
 
   (16/10/2558)  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 
   (09/08/2558)  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
               ปี 2559
 (27/07/2559)  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 - 15 กรกฎาคม 2559
 (30/05/2559)  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2559 - 15 พฤษภาคม 2559
 (01/05/2559) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2559 - 15 เมษายน 2559
 (23/06/2559) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 - 15 มีนาคม 2559
 (19/02/2559) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2559 - 15 กุมภาพันธ์ 2559
 (25/01/2559) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2558 - 16 มกราคม 2559
 (19/01/2559) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 - 30 กันยายน 2558
             ปี 2558
 (25/12/2558) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 15 ธันวาคม 2558
 (24/07/2558) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2558 - 15 กรกฎาคม 2558
 (23/06/2558) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 - 15 มิถุนายน 2558
 (21/04/2558) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2558 - 15 เมษายน 2558
 (13/03/2558) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 - 15 มีนาคม 2558
             ปี 2557
 (25/11/2557) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2557  (28/10/2557) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2557  (17/09/2557) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2557  (22/08/2557) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2557  (17/07/2557) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2557
               ปี 2560
 (27/09/2560 ประกาศแผนจัดจ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา
 (25/09/2560 ประกาศแผนจัดจ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา
 (20/09/2560 ประกาศแผนจัดจ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา
 
                ปี 2561
(17/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(17/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(17/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นซีดีสีชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(17/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เครื่องเลเซอร์พรินเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(17/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์กระดาษคั่นเอกสารหยักสีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(17/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นสี CYAN (CE251A) สำหรับ HP Color Laserjet CP3525 Printer  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(17/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายภาพทำหนังสือรายงานประจำปี  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(17/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายภาพพระราชลัญจกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(17/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์กระดาษคั่น จำนวน 3 แบบ ๆ ละ 500 แผ่น  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(17/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำผ้าคลุมโต๊ะและเก้าอี้ไม้สัก อาคารอนุรักษ์เอกสาร ลาดหลุมแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(17/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(17/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(17/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์กระดาษคั่นเอกสารหยักขาว  ขนาด เอ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(09/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซัก - รีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(09/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรี ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(09/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึก Printer HP Laser Jet Pro 400 Color M451nw โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(09/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ รุ่น HP Laserjet P1102 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(09/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ฟูจิ ซีร็อกซ์ รุ่น p355d โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(09/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP Color Laser Jet Pro M252n โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(09/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ สลค. สาร ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 เดือน ม.ค. - เม.ย 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(09/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ทำน้ำเย็น  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(09/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อชั้นเหล็กเก็บเอกสารและขนย้ายไปลาดหลุมแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(09/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(09/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(09/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Drum Brother HL - 5250DN รหัส DR - 3115 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(09/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน ขนาด 4.5 นิ้ว x 6 นิ้ว ชนิด 2 ชั้น พิมพ์ด้วยกระดาษเคมีในตัว 1 สี รันนัมเบอร์ 2 จุด เล่มที่ 001 เลขที่ 001 จนครบจำนวน 100 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(09/04/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(28/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการจัดหาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและอุปกรณ์สำหรับรองรับการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) โดยวิธีคัดเลือก
(26/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(26/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(26/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึก Printer ยี่ห้อ Fuji XEROX DocuPrint CP305d โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(26/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซัก - รีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(26/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อใช้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(26/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นซีดีสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(26/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนมกราคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(26/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ รัชกาลที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(26/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(26/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(26/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(26/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(26/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(26/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(26/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยากาว Methocel F4m ขนาด 500 กรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(26/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องแฟกซ์  PANASONIC KXMB245 # KX - FAT421E โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(26/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมฝังฝ้าหน้าพลาสติกขอบอลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(26/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(26/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (ถัง) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กระดาษต่อพระราชโองการ
(20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Fuji Xerox DoucPrint C5005 d โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการประชุม ครม. นอกสถานที่ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 8 เครื่อง  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สีสำหรับการพิมพ์รายงานข่าวที่ห้อง Operation room โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมฝังฝ้าหน้าพลาสติกขอบอลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษสติ๊กเกอร์ A4  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายพรมเก่าห้องอาหารคณะรัฐมนตรี ชั้น 5 ตึกบัญชาการ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โทรศัพท์สำนักงานพร้อมชุดหูฟัง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แฟ้มระเบียบวาระสำคัญของรัฐบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านจำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานและห้องประชุม ชั้น 2 ตึกแดง 3 (ตึกผู้แทนการค้าเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม (ถัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มแพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสมุดส่งหนังสือ A5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Toner Hp โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนพรมห้องคณะทำงาน สลค. และห้องผู้ติดตามคณะรัฐมนตรี ชั้น 5 ตึกบัญชาการ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องทำงาน ชั้น 1 อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายพรมเก่าห้องคณะทำงาน สลค. และห้องผู้ติดตามคณะรัฐมนตรี ชั้น 5 ตึกบัญชาการ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(20/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเย็บเล่ม ทำปกแข็ง เดินทอง รวมเล่มราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ปี 2559 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 (05/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สลค. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 (05/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม
 (05/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม โดยวิธีคัดเลือก
 (05/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 (05/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนพรมห้องประยูร ภมรมนตรี ตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่) และห้องอาหารคณะรัฐมนตรี ชั้น 5 ตึกบัญชาการ 1 
 โดยวิธีเฉพาะเฉพาะจ

 (05/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์  โดยวิธีเฉพาะเฉพาะจง
 (05/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ฟูจิ ซีร็อกซ์ รุ่น P355d รหัส CT201937  โดยวิธีเฉพาะเฉพาะจง
 (05/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดชุดพิธีการพนักงานบริการจัดเลี้ยงประชุม โดยวิธีเฉพาะเฉพาะจง
 (05/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีฝ้าเพดานและฝาผนังโถงทางเดินอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่)  โดยวิธีเฉพาะเฉพาะจง
 (05/03/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเฉพาะจง
(28/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (3 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(28/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(28/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(28/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(28/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทาสีภายในบานหน้าต่างอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังเดิมและหลังใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(28/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(28/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(28/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มแบบแพ็ค จำนวน 300 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซัก - รีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเย็บกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับการประชุม ครม. นอกสถานที่ ณ จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการประชุม ครม. นอกสถานที่ ณ จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นซีดี (สีชมพู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวัสดุงานบ้าน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งมุ้งลวดหน้าต่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มแบบแพ็คจำนวน 300 แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลวดเย็บกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ซองบรรจุซีดีสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (ถัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(14/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ทดแทนระบบเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(12/02/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ทดแทนระบบเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
(30/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(30/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์กระดาษคั่นเอกสารสีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(30/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(30/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(30/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(30/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(30/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขาตั้งไมค์โครโฟน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(30/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซัก - รีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(30/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(30/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(30/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์เครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(23/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซัก - รีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(23/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(23/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(10/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) 1000 รีม  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(10/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ซองบรรจุแผ่นซีดี (สีชมพู)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(10/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แฟ้มเขียว (สั้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(09/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(09/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ สลค. สาร ปีที่ 25 ฉบับพิเศษ เดือนกันยายน - ธันวาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(09/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(09/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกสำหรับ Printer ยี่ห้อ Hp Color Laserjet CM 2320nf MFP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(09/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(09/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุงานบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(09/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซัก - รีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(09/01/61) ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(04/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(04/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(04/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการประชุม ครม. นอกสถานที่ จ.สงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(04/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษใบคั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(04/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(04/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(04/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์พระราชสาส์น ตราพระราชโองการ ซองพระราชสาส์น ตราพระราชโองการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(04/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าพร้อมตู้จัดเก็บแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(04/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(04/01/61) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
  ปี 2560

(27/12/60) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์สำนักงานพร้อมชุดหูฟัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(26/12/60) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองพลาสติกซิปใสใส่บัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(26/12/60) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการประชุม ครม. นอกสถานที่จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(26/12/60) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์วัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำระเบียบวาระการประชุม ครม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(26/12/60) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบโสตทัศนูปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(26/12/60) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แฟ้มใส่เอกสารสีน้ำตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(26/12/60) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นป้ายทองเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(26/12/60) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(26/12/60) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(26/12/60) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(26/12/60) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนตุลาคม 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(20/12/60) ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(20/12/60) ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างพิมพ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(20/12/60) ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(20/12/60) ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อหมึก Printer HP Laserjet Pro M 252 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(18/12/60) ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อสายสัญญาณ Cable, Computer, Accessory โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(18/12/60) ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(18/12/60) ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นป้ายชื่อไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(15/12/60) ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มแบบแพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(15/12/60) ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักพรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
(14/12/60) ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซัก - รีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(14/12/60) ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซัก - รีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(14/12/60) ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(13/12/60) ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบประวัติข้าราชการ (ก.พ.๗)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(06/12/60) ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งโทรศัพท์พื้นฐานและติดตั้งอินเตอร์เน็ตเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง เพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารอนุรักษ์เอกสารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
(06/12/60) ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ๊นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(04/12/60) ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(01/12/60) ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(01/12/60) ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพาเลทพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(01/12/60) ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเลื่อยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(30/11/60) ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(30/11/60) ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายยางขนาด 3/4 นิ้ว 6 หุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(30/11/60) ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำระเบียบวาระการประชุม ครม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(30/11/60) ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(24/11/60) ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลูกบิดประตู  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(20/11/60) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(20/11/60) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อปลั๊กไฟ 3 ขา 6 ขา เต้าเสียบ 6 สวิทซ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 
   ปี 2561 
 (20/04/61) ประกาศสำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรี กรุงเทพฯ เรื่อง ยกเลิก ประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาระบบสำหรับให้บริการข้อมูลของ สลค. รูปแบบใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 (17/04/61) ประกาศราคากลางค่าจัดจ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา
 (09/04/61) ประกาศราคากลางค่าจัดจ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา
 (03/04/61) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อทดแทนระบบเดิม
 (26/03/61) ประกาศราคากลางการจัดหาคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตและอุปกรณ์สำหรับรองรับการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
 (21/03/61) ประกาศราคากลางค่าจ้างจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ปีที่ 3  (วันที่ 12 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2560)
 (20/03/61) ประกาศราคากลางค่าจัดจ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา
(16/03/61) ประกาศสวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเปิดให้เช่าร้านค้าสวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (โรงอาหารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)
(15/03/61) ประกาศราคากลางโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อทดแทนระบบเดิม

(14/03/61  ประกาศราคากลางจ้างเปลี่ยนพรมห้องคณะทำงาน สลค. และห้องผู้ติดตามคณะรัฐมนตรี ชั้น 5 ตึกบัญชาการ 1
(13/03/61) ประกาศราคากลางการจ้างซ่อมแซมห้องทำงาน ชั้น 1 อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่)
 (12/03/61) ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดหาระบบสำหรับให้บริการข้อมูลของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรูปแบบใหม่
 (12/03/61) ประกาศราคากลางโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อทดแทนระบบเดิม
 (12/03/61) ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อทดแทนระบบเดิม
 (12/03/61) ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดหาระบบติดตามสถานภาพเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
 (05/03/61) ประกาศราคากลางค่าจัดจ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา
 (05/03/61) ประกาศราคากลางจ้างตัดชุดพิธีการสำหรับพนักงานบริการจัดเลี้ยงการประชุมคณะรัฐมนตรี
(02/03/61) ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาระบบสำหรับให้บริการข้อมูลของ สลค. รูปแบบใหม่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(28/02/61) ประกาศราคากลางเช่าอุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์เพื่อใช้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดเพชรบุรี
(28/02/61) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) โครงการจัดหาระบบติดตามสถานภาพเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
  ครั้งที่ 2

(28/02/61) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกกิจจานุเบกษา
(23/02/61) ประกาศราคากลางการจ้างเปลี่ยนพรมห้องประยูร ภมรมนตรี ตึกสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่) และห้องอาหารคณะรัฐมนตรี ชั้น 5 ตึกบัญชาการ 1)
(22/02/61) ประกาศราคากลางการจ้างทาสีฝ้าเพดานและฝาผนังโถงทางเดินอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่)
(16/02/61) ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดหาระบบติดตามสถานภาพเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
(12/02/61) ประกาศสวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเปิดให้เช่าร้านค้าสวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สโมสรสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)
(09/02/61) ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สลค. (ครั้งที่ 2)
(05/02/61) ประกาศราคากลางจัดสร้างและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม
(05/02/61) ประกาศราคากลางค่าท่าสีภายในบานหน้าต่างอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังเดิมและหลังใหม่
(02/02/61) ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศสำหรับการสืบค้นฐานข้อมูลสำคัญของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(26/01/61) ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม ครม. เพื่อทดแทนระบบเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(24/01/61) ประกาศราคากลางเช่าอุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์เพื่อใช้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดจันทบุรี
(25/01/61) ประกาศราคากลางในการจ้างพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์
(24/01/61) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 โครงการจัดหาระบบติดตามสถานภาพเรื่องเสนอ ครม.
(23/01/61) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา
(23/01/61) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา
(19/01/61) ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดหาระบบสำหรับให้บริการข้อมูลของ สลค. รูปแบบใหม่
(10/01/61) ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาระบบติดตามสถานภาพเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
(10/01/61) ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศสำหรับการสืบค้นฐานข้อมูลสำคัญของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(10/01/61) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดหาระบบติดตามสถานภาพเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
(10/01/61) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศสำหรับการสืบค้นฐานข้อมูลสำคัญของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(10/01/61) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อทดแทนระบบเดิม (ครั้งที่ 2)
(09/01/61) ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(04/01/61) ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์ สลค.สาร ปีที่ 25 ฉบับพิเศษเดือนกันยายน - เดือนธันวาคม 2560

   ปี 2560
(27/12/2560) ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดหาระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ทดแทนระบบเดิม
(27/12/2560) ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ทดแทนระบบเดิม
(22/12/2560) ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าพร้อมตู้จัดเก็บแบตเตอรี่
(22/12/2560) ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
(
21/12/2560) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดหาระบบสำหรับให้บริการข้อมูลของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรูปแบบใหม่
(21/12/2560) ประกาศราคากลางเช่าอุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์เพื่อใช้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดสุโขทัย
(
20/12/2560) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ครั้งที่ 2)
(14/12/2560) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อทดแทนระบบเดิม
(
30/11/2560) ประกาศราคากลางการจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(2
7/11/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา
(24/11/256
0) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา
(24/11/256
0) ประกาศราคากลางเช่าอุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์เพื่อใช้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดสงขลา
(16/11/256
0) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ทดแทนระบบเดิม
(16/11/2560) ประกาศราคากลางโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ทดแทนระบบเดิม
(16/11/2560) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดหาระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ทดแทนระบบเดิม
(16/11/2560) ประกาศราคากลางโครงการจัดหาระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ทดแทนระบบเดิม
(14/11/2560) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(14/11/2560) ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(03/11/2560) ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงระบบสำรองระบบงานเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยเครื่องแท็บเล็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(02/11/2560) ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
(16/10/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์กระดาษคั่นเอกสาร
(10/10/2560) ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป
(02/10/2560) ประกาศราคากลางการจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านกฏหมาย
(27/09/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา
(27/09/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา
(22/09/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา
(20/09/2560) ประกาศราคากลางค่าจัดจ้างขนย้ายเอกสารและวัสดุอุปกรณ์
(18/09/2560) ประกาศราคากลางการเช่าอุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์เพื่อใช้ในการประชุม ครม. นอกสถานที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(21/08/2560) ประกาศราคากลางการจัดพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560
(21/08/2560) ประกาศราคากลางการจัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(21/08/2560) ประกาศราคากลางการจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป
(21/08/2560) ประกาศราคากลางการจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านการประชุมคณะรัฐมนตรี
(18/08/2560) ประกาศราคากลางพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา
(18
/08/2560) ประกาศราคากลางโครงการพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
(18
/08/2560) ประกาศราคากลางการสร้างสายสะพาย ดุม และแพรย่อเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(17
/08/2560) ประกาศราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและอาคารอนุรักษ์เอกสาร
(17/08/2560) ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมผนังปูนภายนอก - ภายในอาคาร และครุภัณฑ์ ตึกพิพิธภัณฑ์ฯ
(17/08/2560) ประกาศราคากลางการจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล ด้านบริหารงานทั่วไป และระบบโสตทัศนูปกรณ์
(17/08/2560) ประกาศราคากลางเช่าอุปกรณ์ระบบโสตเพื่อใช้ในการประชุม ครม. นอกสถานที่ จังหวัดนครราชสีมา
(16/08/2560) ประกาศราคากลางการจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านจัดการฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์ และงานด้านบริหารงานทั่วไป
(16/08/2560) ประกาศราคากลางการจ้างพนักงานจ้างเหมาด้านอนุรักษ์ต้นฉบับเอกสารสำคัญของคณะรัฐมนตรีและจัดการฐานข้อมูลระบบงานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และจดหมายเหตุของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(15/08/2560) ประกาศราคากลางค่าบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับเผยแพร่ระบบงานของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเครื่องแม่ข่าย
ระบบสารบรรณอัตโนมัติ ต่อเนื่อง โดยวิธีพิเศษ

(15/08/2560) ประกาศราคากลางจ้างงานเดินท่อร้อยสายระบบเครื่องปรับอากาศและระบบไฟฟ้าอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หลังใหม่
(15/08/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา
(15/08/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา
(15/08/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา
(11/08/2560) ประกาศราคากลางจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน
(10/08/2560) ประกาศราคากลางการเช่าใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(10/08/2560) ประกาศราคากลางการจัดจ้างออกแบบและผลิตรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะเวลา ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
(10/08/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา
(09/08/2560) ประกาศราคากลางจ้างเหมาเอกชนให้บริการพนักงานขับยานพาหนะ
(09/08/2560) ประกาศราคากลางการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับระบบราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์
(09/08/2560) ประกาศราคากลางการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบวันลาและระบบลงเวลาปฏิบัติงาน
(09/08/2560) ประกาศราคากลางการจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(09/08/2560) ประกาศราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและ อาคารอนุรักษ์เอกสาร
(08/08/2560) ประกาศราคากลางค่าเช่าใช้บริการเครือข่ายระหว่างสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกับหน่วยงานภาครัฐ
(08/08/2560) ประกาศราคากลางการจ้างบำรุงรักษาระบบโสตทัศนูปกรณ์และวัสดุภัณฑ์ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี
(07/08/2560) ประกาศราคากลางการจ้างบำรุงรักษาระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
(07/08/2560) ประกาศราคากลางการจ้างบำรุงรักษาระบบติดตามสถานภาพเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
(03/08/2560) ประกาศราคากลางการจ้างบำรุงรักษาระบบทะเบียนฐานันดรบนอินเทอร์เน็ต
(03/08/2560) ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยเครื่องแท็บเล็ต (M-VARA)
(03/08/2560) ประกาศราคากลางการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและระบบอินเทอร์เน็ต
(03/08/2560) ประกาศราคากลางการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศห้องประชุมคณะรัฐมนตรี
(03/08/2560) ประกาศราคากลางการจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Elib Web
(02/08/2560) ประกาศราคากลางการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลทะเบียนฐานันดร และฐานข้อมูลงานอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(02/08/2560) ประกาศราคากลางการพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
(02/08/2560) ประกาศราคากลางการจัดพิมพ์ สลค. สาร ปีที่ ๒๕ ฉบับที่ ๒ เดือนพฤษภาคม - เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
(31/07/2560) ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาซ่อมพื้นไม้และตู้ติดผนัง และระบบระบายอากาศ อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่)
(31/07/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา
(27/07/2560) ประกาศราคากลางการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบวันลาและระบบลงเวลาปฏิบัติงาน
(27/07/2560) ประกาศราคากลางการจัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม
(26/07/2560) ประกาศราคากลางการจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านลิขิต
(26/07/2560) ประกาศราคากลางการจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี
(25/07/2560) ประกาศราคากลางค่าจ้างบำรุงรักษาระบบทะเบียนฐานันดรบนอินเทอร์เน็ต
(24/07/2560) ประกาศราคากลางการจ้างบำรุงรักษาระบบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีและโปรแกรมระบบงานราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์
(24/07/2560) ประกาศราคากลางการจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณอาคารที่ทำการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และอาคารอนุรักษ์เอกสาร
(24/07/2560) ประกาศราคากลางบำรุงรักษาระบบติดตามสถานภาพเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
(21/07/2560) ประกาศราคากลางการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบแจ้งเตือนและป้องกันอัคคีภัย
(20/07/2560) ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
(18/07/2560) ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(28/06/2560) ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดฝังฝ้า
(14/06/2560) ประกาศราคากลางการจัดจ้างติดตั้งตู้เหล็กรางเลื่อน
(08/06/2560) ประกาศราคากลางพิมพ์วัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
(08/06/2560) ประกาศราคากลางระบบพิมพ์เอกสารสำคัญของทางราชการ (ด้านงานอาลักษณ์)
(08/06/2560) ประกาศราคากลางการจัดซื้อชั้นเก็บเอกสารและพัสดุ จำนวน ๔๐๔ ตัว
(08/06/2560) ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาย้ายตำแหน่ง เดินท่อ ร้อยสาย และงานไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ Split Type อาคาร จปร. เดิม
(07/06/2560) ประกาศราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์สลับสัญญาณภาพ (Video Controller) และเครื่องทำสำเนาแผ่น CD/DVD (Duplicator)
(07/06/2560) ประกาศราคากลางการจ้างสร้างพระราชลัญจกร และพระสุพรรณบัฏ
(05/06/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา
(31/05/2560) ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาซ่อมพื้นไม้ห้องทำงานและห้องประชุมชั้น ๓ อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่)
(22/05/2560) ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานมีท้าวแขนหุ้มเบาะหนัง
(19/05/2560) ประกาศราคากลางค่าสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
(19/05/2560) ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาทาสีภายนอกอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังเก่าและหลังใหม่ และซ่อมแซมรางน้ำ
(18/05/2560) ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ
(18/05/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา
(17/05/2560) ประกาศราคากลางการจัดพิมพ์ สลค. สาร ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เดือนเมษายน 2560
(24/04/2560) ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
(19/04/2560) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการพัฒนาระบบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต
(19/04/2560) ประกาศราคากลางการจัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้อาสนะพระ
(19/04/2560) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างปรับปรุงห้องควบคุมคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่าย
(19/04/2560) ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์แฟ้มสมุดบัญชี
(12/04/2560) ประกาศราคากลางการจัดพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ฉบับกฤษฎีกา (ประเภท ก) เพิ่มเติม
(11/04/2560) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบโทรศัพท์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(11/04/2560) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารอนุรักษ์เอกสารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(11/04/2560) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบการเผยแพร่ราชกิจจานุเบกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(05/04/2560) ประกาศราคากลางการจัดซื้อกระดาษเคลือบไขและกระดาษสา
(03/04/2560) ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน
(03/04/2560) ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน
(03/04/2560) ประกาศราคากลางการจัดซื้อชุดเก้าอี้อาสนะพระ
(30/03/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา
(30/03/2560) ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาซ่อมแซมตู้ติดผนังห้องทำงาน ชั้น ๒ อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่)
(24/03/2560) ประกาศราคากลางค่าสร้าง - ซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า
(23/03/2560) ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารจัดเก็บและอนุรักษ์วัตถุและเอกสารสำคัญที่มีค่าทางประวัติศาสตร์
(21/03/2560) ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจ้างจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารอนุรักษ์เอกสารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(17/03/2560) ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาซ่อมแซมผนังและตู้เก็บเอกสารติดผนังห้องผลิตสื่อ ชั้น 3
(17/03/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา
(13/03/2560) ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการปรับปรุงระบบการเผยแพร่ราชกิจจานุเบกษา
(08/03/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา
(28/02/2560) ประกาศราคากลางค่าสร้างพระราชลัญจกร พระสุพรรณบัฏ สุพรรณบัฏ และ หิรรัญบัฏ
(28/02/2560)
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างปรับปรุงระบบการเผยแพร่ราชกิจจานุเบกษา
(28/02/2560)
ประกาศราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงระบบการเผยแพร่ราชกิจจานุเบกษา
(2
7/02/2560) ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
(2
4/02/2560) ประกาศราคากลางการจัดพิมพ์ สลค. สาร ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - เดือนธันวาคม 2559
(2
3/02/2560) ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาระบบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ บนอินเทอร์เน็ต
(2
3/02/2560) ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาระบบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต
(2
2/02/2560) ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๓๐๒ รายการ
(2
2/02/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา
(20
/02/2560) ประกาศราคากลางการจัดซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัย Firewall
(16
/02/2560) ประกาศราคากลางการจัดพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ งบประมาณประจำปี 2560
(14
/02/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา
(09
/02/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา
(02
/02/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา
(30
/01/2560) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการพัฒนาระบบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต
(
27/01/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา
(
26/01/2560) ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๔๐๐ กิโลวัตต์
(
26/01/2560) ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาซ่อมแซมผนังห้องและตู้ติดผนังห้องทำงาน ชั้น ๑ และซ่อมผนังตกแห่งห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่)
(
24/01/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา
(
24/01/2560) ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านการจัดการฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์และงานด้านบริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
(
24/01/2560) ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องวิทยุสื่อสาร
(
23/01/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา
(1
8/01/2560) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา
(16/01/2560) ประกาศราคากลาง
ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบทะเบียนฐานันดรบนอินเทอร์เน็ต
(06/01/2560) ประกาศราคากลาง
จ้างบำรุงรักษาระบบวันลาและระบบลงเวลาปฏิบัติงานสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(05/01/2560) ประกาศราคากลางการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารอนุรักษ์เอกสารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

(05/01/2560) ประกวดราคาการจ้างจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารอนุรักษ์เอกสารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารอนุรักษ์เอกสารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาคารอนุรักษ์เอกสารของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

              ปี 2559
(30/12/2559)  ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาซ่อมแซมห้องทำงาน ชั้น ๓ อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่)
(28/12/2559)  ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบติดตามสถานภาพเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
(28/12/2559)  ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา
(27/12/2559)  ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงห้องควบคุมคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
และระบบเครือข่าย

(27/12/2559)  ประกาศราคากลางค่าสร้างสายสะพายนพรัตนราชวราภรณ์ ฝ่ายหน้า และ ฝ่ายใน
(23/12/2559)  ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา
(23/12/2559) ระกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาระบบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต
(22/12/2559)  ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา
(20/12/2559)  ประกาศราคากลางการจัดพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และสัญญาบัตรยศ งบประมาณประจำปี 2560 (เพิ่มเติม)
(02/12/2559)  ประกาศราคากลางการจัดซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัย Firewall
(01/12/2559)  ประกาศราคากลางการจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา
(29/11/2559)  ประกาศราคากลางค่าจ้างพิมพ์กระดาษพระราชโองการ กระดาษหน้าสอง (ต่อ ส.) พิมพ์ซองพระราชโองการ
(25/11/2559)  ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา  
(25/11/2559)  ประกาศราคากลางโครงการจัดหาระบบสารสนเทศทะเบียนครุภัณฑ์  
(24/11/2559)  ประกาศราคากลางการจัดพิมพ์หนังสือรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีที่ 2 (วันที่ 12 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2559)  
(21/11/2559)  ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 400 กิโลวัตต์
(21/11/2559)  ประกาศราคากลาโครงการจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
(14/11/2559)  ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา
(14/11/2559)  ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาซ่อมแซมห้องทำงาน ชั้น 1 อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่)
(14/11/2559)  ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
(10/11/2559)  ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาซ่อมแซมตู้เก็บเอกสาร อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(02/11/2559)  ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา
(31/10/2559)  ประกาศราคากลางการจ้างเคลื่อนย้ายตู้อุปกรณ์เครือข่าย (ตู้ RACK) และติดตั้งสายสัญญาณเครือข่าย
(27/10/2559)  ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
(27/10/2559)  ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
(27/10/2559)  ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน
(21/10/2559)  ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำระเบียบวาระฯ
(18/10/2559)  ประกาศราคากลางค่าจ้างสร้าง - ซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(17/10/2559)  ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
(04/10/2559)  ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
(03/10/2559)  ประกาศราคากลางจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(29/09/2559)  ประกาศราคากลางการจ้างพนักงานจ้างเหมา จำนวน 2 อัตรา
(28/09/2559)  ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาซ่อมแซมห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังเดิม)
(28/09/2559)  ประกาศราคากลางค่าบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับเผยแพร่ระบบงานของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเครื่องแม่ข่ายระบบสารบรรณอัตโนมัติ ต่อเนื่อง โดยวิธีพิเศษ
(28/09/2559)  ประกาศราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(27/09/2559)  ประกาศราคากลาการจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูล บริหารงานทั่วไป และระบบโสตทัศนูปกรณ์
(23/09/2559)  ประกาศราคากลางค่าจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับระบบราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์
(22/09/2559)  ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา
(21/09/2559)  ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านการจัดประชุมคณะรัฐมนตรี
(20/09/2559)  ประกาศราคากลางจ้างจัดทำระบบเชื่อมโยงข้อมูลยศทหาร ตำรวจ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงสู่ฐานข้อมูลทะเบียนฐานันดร
(20/09/2559)  ประกาศราคากลางการจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านลิขิต
(19/09/2559)  ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบโสตทัศนูปกรณ์และวัสดุภัณฑ์ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี
(16/09/2559)  ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลทำเบียนฐานันดร และฐานข้อมูลงานอาลักษณ์ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(16/09/2559)  ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านอนุรักษ์ต้นฉบับเอกสารสำคัญของคณะรัฐมนตรี และจัดการฐานข้อมูลระบบงานห้องสมุด
พิพิธภัณฑ์ และ
จดหมายเหตุของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(16/09/2559)  ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านการจัดการฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์และงานด้านบริหารงานทั่วไป
(16/09/2559)  ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและด้านบริหารงานทั่วไป
(16/09/2559)  ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(15/09/2559)  ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาเอกชนให้บริการพนักงานขับยานพาหนะ
(15/09/2559)  ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
(14/09/2559)  ประกาศราคากลางจัดจ้างย้ายตู้ควบคุมไฟฟ้า
(14/09/2559)  ประกาศราคากลางค่าเช่าใช้บริการเครือข่ายระหว่างสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกับหน่วยงานภาครัฐ
(14/09/2559)  ประกาศราคากลางค่าจ้างบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศห้องประชุมคณะรัฐมนตรี
(14/09/2559)  ประกาศราคากลางค่าเช่าสถานที่เก็บพัสดุของทางราชการ
(13/09/2559)  ประกาศราคากลางการเช่าใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(12/09/2559)  ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
(12/09/2559)  ประกาศราคากลางค่าจัดจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ (Elib Web)
(12/09/2559)  ประกาศราคากลางค่าจัดจ้างบำรุงรักษาระบบแจ้งเตือนและป้องกันอัคคีภัย
(12/09/2559)  ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและระบบอินเทอร์เน็ต
(12/09/2559)  ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อกล้องและอุปกรณ์
(12/09/2559)  ประกาศราคากลางโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีและโปรแกรมระบบงานราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์
(09/09/2559)  ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
(09/09/2559)  ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา
(09/09/2559)  ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา
(09/09/2559)  ประกาศราคากลางการจัดซื้อโทรทัศน์ ไมโครโฟน และเครื่องปรับแต่งเสียง
(07/09/2559)  ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์สี
(07/09/2559)  ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยเครื่องแท็บเล็ต (M-VARA)
(05/09/2559)  ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อระบบไมโครโฟนและระบบเสียง
(02/09/2559)  ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อระบบภาพ
(26/08/2559)  ประกาศราคากลางจัดซื้อกล้องวงจรปิด ติดตั้ง ณ อาคารที่ทำการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (อาคาร จปร. เดิม)
(26/08/2559)  ประกาศราคากลางการจ้างติดตั้งสัญญาณกันขโมยบริเวณพิพิธภัณฑ์อาคารที่ทำการ สลค. (อาคาร จปร. เดิม)
(25/08/2559)  ประกาศราคากลางค่าจัดพิมพ์ สลค.สาร
(23/08/2559)  ประกาศราคากลางค่าจัดทำโต๊ะประชุม
(19/08/2559)  ประกาศราคากลางค่าจัดพิมพ์สัญญาบัตรยศ สัญญาบัตรตราตั้งกงสุล สัญญาบัตรสมณศักดิ์ และพระราชสาส์น งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)
(16/08/2559)  ประกาศราคากลางจ้างทำระบบจัดเก็บเอกสารสำคัญของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
(10/08/2559)  ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อเก้าอี้ไม้
(05/08/2559)  ประกาศราคากลางจ้างย้ายและจัดแสดงพิพิธภัณฑ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และห้องทำเนียบนายกรัฐมนตรีไทย
(25/07/2559)  ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(15/06/2559)  ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์
(15/06/2559)  ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพา (iPad)
(10/06/2559)  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม
(30/05/2559)  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ
(26/05/2559)  ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา
(03/05/2559)  ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา
(29/04/2559)  ประกาศประกวดราคาโครงการจัดหาระบบสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม
(28/04/2559)  ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา
(26/04/2559)  ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา
(20/04/2559)  ประกาศราคากลางค่าจัดพิมพ์ สลค. สาร
(12/04/2559)  ประกาศราคากลางโครงการจัดหาระบบสารสนเทศ และระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม
(12/04/2559)  ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดหาระบบสารสนเทศ และระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม
(
11/04/2559)  ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา  
(
31/03/2559)  ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา  
(25
/03/2559)  ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา
(16
/03/2559)  ประกาศราคากลางจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
(0
7/03/2559)  ประกาศราคากลางจ้างซ่อมอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย Firewall
(0
4/03/2559)  ประกาศราคากลางการจัดพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ งบประมาณประจำปี 2559 (เพิ่มเติม)  
(26/02/2559)  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม
(25/02/2559)  ประกาศราคากลางค่าจัดหาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย Firewall  
(17/02/2559)  ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (อาคาร จปร. เดิม)  
(12/02/2559)  ประกาศราคากลางการจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  
(09/02/2559)  ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อภาชนะและเครื่องใช้ในครัวสำหรับจัดเลี้ยงการประชุมคณะรัฐมนตรี  
(03/02/2559)  ประกาศราคากลางค่าเช่าสถานที่เก็บพัสดุของทางราชการ
(03/02/2559)  ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา
(25/01/2559)  ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา  
(25/01/2559)  ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
(21/01/2559)  ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา
(13/01/2559)  ประกาศราคากลางการจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและบริหารงานทั่วไป
(11/01/2559)  ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา  
(11/01/2559)  ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (อาคาร จปร. เดิม)  
(07/01/2559)  ประกาศราคากลางการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม
 
(07/01/2559)  ประกวดราคาจ้างจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม และประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม
 
(07/01/2559)  ประกาศราคากลางกค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา  

               ปี 2558

(04/12/2558)  ประกาศจำหน่ายเอกสารและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
(04/12/2558) ร่างประกวดราคาจ้างจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม และประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม
(04/12/2558) ประกาศราคากลางจัดซื้อภาชนะและเครื่องใช้ในห้องเตรียมอาหารสำหรับจัดเลี้ยงการประชุมคณะรัฐมนตรี
(09/11/2558) ร่างประกวดราคาจ้างจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม และประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม
(08/10/2558) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม ร่างประกวดราคาจ้างจัดการะบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม
(30/09/2558) ประกาศราคากลางจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านงานช่างไฟฟ้า และด้านบันทึกข้อมูลและบริหารทั่วไป
(30/09/2558) ประกาศราคากลางการจ้างบำรุงรักษาระบบเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยเครื่องแท็บเล็ต (M-VARA)
(29/09/2558) ประกาศราคากลางเช่าใช้บริการเครือข่ายระหว่างสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกับหน่วยงานภาครัฐ
(29/09/2558) ประกาศราคากลางค่าจ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลพัสดุเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(29/09/2558) ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศใหม่ทดแทนของเดิม
(29/09/2558) ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
(28/09/2558) ประกาศราคากลางค่าจ้างบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศห้องประชุมคณะรัฐมนตรี
(25/09/2558) ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน
(25/09/2558) ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ เก้าอี้ทำงาน และตู้เก็บเอกสาร
(25/09/2558) ประกาศราคากลางค่าใช้สถานที่ อาคารรำไพพรรณี สถาบันพระปกเกล้า
(25/09/2558) ประกาศราคากลางการจ้างบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับเผยแพร่ระบบของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (23/09/2558) ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส์ (23/09/2558) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารจัดเก็บและอนุรักษ์วัตถุและเอกสารสำคัญที่มีค่าทางประวัติศาสตร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (21/09/2558) ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์โรงงาน และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   (18/09/2558) ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาเอกชนให้บริการพนักงานขับยานพาหนะ   (18/09/2558) ประกาศราคากลางการจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านอนุรักษ์ต้นฉบับเอกสารสำคัญของคณะรัฐมนตรี และจัดการฐานข้อมูลระบบงานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และจดหมายเหตุของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   (18/09/2558) ประกาศราคากลางการจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและด้านบริหารงานทั่วไป   (18/09/2558) ประกาศราคากลางการจ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อจัดการฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์ และงานด้านบริหารงานทั่วไป   (18/09/2558) ประกาศราคากลางค่าจ้างติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ สำหรับห้องประชุมใหม่ ชั้น 2 อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหลังใหม่   (17/09/2558) ประกาศราคากลางการจ้างบำรุงรักษาระบบแจ้งเตือนและป้องกันอัคคีภัย   (16/09/2558) ประกาศราคากลางโครงการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์ (16/09/2558) ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (16/09/2558) ประกาศราคากลางการจ้างบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับเผยแพร่ระบบของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
(14/09/2558) ประกาศราคากลางค่าเช่าสถานที่เก็บพัสดุของทางราชการ (14/09/2558) ประกาศราคากลางการสร้างเหรียญราชการชายแดน (14/09/2558) ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา  (10/09/2558) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม ร่างประกวดราคาจ้างจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม   (10/09/2558) ประกาศราคากลางการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบใหม่ทดแทนระบบเดิม   (08/09/2558) ประกาศราคากลางการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี    (04/09/2558)ประกาศราคากลางค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา   (02/09/2558) ประกาศราคากลางค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน เก้าอี้ และตู้เก็บเอกสาร   (02/09/2558ประกาศราคากลางจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙   (31/08/2558) ประกาศราคากลางการจัดพิมพ์เอกสารประกอบการจัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี    (20/08/2558) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจัดเก็บและอนุรักษ์วัตถุและเอกสารสำคัญที่มีค่าทางประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e - bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) โครงการก่อสร้างอาคารจัดเก็บและอนุรักษ์วัตถุและเอกสารสำคัญที่มีค่าทางประวัติศาสตร์
  (19/08/2558)  ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงระบบเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยเครื่องแท็บเล็ต (M-VARA)
  (14/08/2558)  ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจัดเก็บและอนุรักษ์วัตถุและเอกสารสำคัญที่มีค่าทางประวัติศาสตร์ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) โครงการก่อสร้างอาคารจัดเก็บและอนุรักษ์วัตถุและเอกสารสำคัญที่มีค่าทางประวัติศาสตร์
  (09/03/2558)  ประกาศสวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง การเปิดประมูลให้เข่าร้านค้าสวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (บริเวณตู้คอนเทนเนอร์และลานไม้บริเวณสนามหญ้าด้านหน้าอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังเดิม)