ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563


(12/12/62) ประกาศราคากลางค่าจ้างพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30/10/62) ประกาศราคากลางการจัดจ้างสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(30/10/62) ประกาศราคากลางการจัดจ้างซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


(13/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้บานโล่ง 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเข้าเล่ม ทำปกแข็ง เดินทอง รวมเล่มหนังสือราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี A3 (Color Laser Printer) Ricoh โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ทำน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสติ๊กเกอร์ (จำนวน 10 ม้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเจาะเข้าเล่มเอกสารและเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและด้านบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยากาว Fethocel F4m ขนาด 500 กรัม (จำนวน 30 ถุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษสา จำนวน 20 ห่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมึก Printer ยี่ห้อ HP Laser Jet2055dn โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มตรา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์กระดาษคั่น จำนวน 5 แบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซัก - รีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์ขนของอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน (จำนวน 8 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดต้นไม้บริเวณสนามหญ้าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์ขนของอาคารอนุรักษ์ฯ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบปกเอกสารลับ (ลับที่สุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แฟ้มสีเขียว สลค. แบบสั้น - แบบยาว (จำนวน 10,000 แฟ้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สี CP305d โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องแฟกซ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศอาคาร จปร. เดิม และห้องไฟราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าเดินทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(02/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(02/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Fuji Xerox DocuPrint C5005 d โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(02/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Fuji Xerox โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(02/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(02/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอุปกรณ์ในการจัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(02/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (ถัง) ประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(02/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบวันลาและระบบลงเวลาปฏิบัติงานสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ต่อเนื่อง
     ในปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(02/12/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED CABINET) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/11/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/11/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซัก - รีดผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/11/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/11/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่อง FAX ยี่ห้อ Panasonic KX-2545 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/11/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/11/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบโสตทัศนูปกรณ์สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่
     ณ จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/11/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการประชุม ครม. นอกสถานที่ ณ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 8 เครื่อง
     โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/11/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/11/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/11/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สี Toner HP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/11/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์กระดาษต่อพระราชโองการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/11/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox DocuPrint P355d โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13/11/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Fuji Xerox จำนวน 9 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13/11/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) จำนวน 1,000 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13/11/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13/11/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ฟูจิ ซีร็อกซ์ รุ่น P355d (จำนวน 30 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/10/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแยกหมวดหมู่หมายเลขโทรศัพท์ภายในของระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ Interactive Voice Pesponse (IVR)
    ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำหรับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/10/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์สี ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น DocuPrint CP305d โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/10/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/10/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/10/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP Color Laser รุ่น M252 (จำนวน 1 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/10/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/10/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/10/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/10/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการเปิดใช้บริการชื่อโดเมน soc.go.th เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
    ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้กับประชาชนและบุคคลที่สนใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/10/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/10/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/10/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/10/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/10/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดต้นไม้ใหญ่บริเวณรอบอาคาร สลค. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/10/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้าน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25/10/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานช่าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/10/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/10/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/10/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/10/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบวันลาและระบบลงเวลาปฏิบัติงานสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2563
    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/10/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลภาพ (Image) ต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2563
    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/10/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ (Elib Web) ต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2563
    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/10/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบเรียกดูระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยเครื่องแท็บเล็ต (M-VARA) ต่อเนื่อง
    ในปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/10/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลด้านบริหารงานทั่วไป และด้านระบบโสตทัศนูปกรณ์
    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/10/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลด้านอนุรักษ์ซ่อมต้นฉบับเอกสารสำคัญของคณะรัฐมนตรี
    จัดการฐานข้อมูลระบบงานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/10/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อจัดการฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษาอิเล็กทรอนิกส์
    รวมทั้งเพื่อปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/10/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ 3 Phase/50 kVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/10/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านบันทึกข้อมูลและด้านบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/10/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น DocuPrint CP305d โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15/10/62) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 7 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(30/10/62) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(19/09/62) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(11/09/62) เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(03/09/62) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(19/08/62) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2562