ข่าวการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563


(19/09/62) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(11/09/62) เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(03/09/62) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(19/08/62) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


ปรับปรุงข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2562